Project Description

GIỚI THIỆU

 FPT shop và FPT.Studio là 2 thương hiệu lớn của FPT retail. với hệ thống chuỗi showroom cao cấp trải dài khắp cả nước. thương hiệu của họ cần có một mùi hương độc quyền. Đông Tây hiện đang là đối tác cung cấp mùi hương thương hiệu cho toàn bộ hệ thống của FPT.

FPT shop và FPT.Studio là 2 thương hiệu lớn của FPT retail.

với hệ thống chuỗi showroom cao cấp trải dài khắp cả nước. thương hiệu của họ cần có một mùi hương độc quyền. Đông Tây hiện đang là đối tác cung cấp mùi hương thương hiệu cho toàn bộ hệ thống của FPT.